Gerçek dışı beklentiler ile başlanılan her proje fail etmeye mahkumdur.

Çok iddialı bir giriş oldu farkındayım, Ama gerçek dışı beklenti içindeki her bir proje paydaşı bir şekilde amaçladığı hiç bir şeyin gerçekleşmediğini gördüğünde proje eğer başarılı bile olsa asla tatmin olmayacaktır.

Gerçek dışı beklentilerden kastımız aslında ne ?

Orta sekment…


Bir proje düşünün, bir süreci dijitalleştirmeye çalıştığınızı, aslında öncelikle o süreci belirlemek, dijitalleşmeden önce doğru işleyip işlemediğini irdelemek gerekmektedir.

Aslında dijitale dönüştürmek istediğiniz her süreç aslında manuel veya kağıt üstünde öncesinde yürüyor olmalıdır.

Kağıt üstünde veya manuel olarak yürümeyen bir sistemi direkt olarak dijital dönüşüm sürecine sokup tüm işleyişi yeni…


Mikro Entegrasyonu yaparken arayıp bulmak için uğraşmayın.

CARI HESAP HAREKETLERI Tablosundaki tip ayrımının karşılıkları aşağıdaki gibidir.

0:Alış Faturası

1:Tahsilat Makbuzu

2:Kasa Tahsilat Fişi

3:Senet Giriş Bordrosu

4:Çek Giriş Bordrosu

5:Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu

6:Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu

7:Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu

8:Kasadan Bankaya Nakit…


Merhaba arkadaşlar; Bu yazım’da kodlama yaparken uğraştığım, çözümünü bulduktan sonra da ya ben bunu her yerde kullanırım süper oldu dediğim. Çözümünü ararken eşe dosta danıştığım. Bir yol bir yöntem aradığım, çözüm bulduktan sonra da aslında çok kolaymış dediğim bir konudan bahsedeceğim.

Şöyle düşünün. Web service ile biryerden bir veri çekiyorsunuz…


Ben bir yazılımcıyım.

Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak yazılım geliştiriyorum, sistem kuruyorum. Kitap yazdım. Şirket Kurdum. Bir kaç şirkette hem yazılım geliştiriciliği hem de BT Yöneticiliği yaptım.

Hatta kurduğum şirket’in ismi de DOKUZ SİSTEM.

Dokuz sayısını benim için uğurlu olduğu için seçmiştim. …


B2B; bir firmadan diğer bir firmaya yapılan e-ticaret iş modelidir diyebiliriz.

B2B kodlayan, geliştiren yazılım firmaları, yada b2b isteyen kullanıcı firmalar, henüz tam olarak bu kavramın derinliğini araştırmadan kendilerini bu koca deniz’in içinde buluveriyorlar.

Aslında B2B kavramı o kadar kalıplaşmış bir modelmiş gibi servis ediliyor ki ? sanki lokanta’da yemek…


Merhaba arkadaşlar;

Yine bir örnek proje ile karşınızdayım.

manikod ekibin’den Can bey ile görüştüm. Banksocket diye bir çalışma yapmışlar.

Bence çok başarılı bir arge çalışması olmuş. İncelemek için https://banksocket.com/ adresine girebilirsiniz.

Kendilerinden rica ettim ve bana bir test hesabı verdiler.

Bu test hesabındaki web hook’u kullanıp yazdığım kodları bu dökümanda…


Merhaba;

Bugün sizlere ücretsiz ve açık kaynak kodlu yazılan ve tüm dünyada bir çok büyük firma tarafından kullanılan .NET ile kodlanmış NOPCommerce sistemini, bu sistem ile yapabileceklerinizi, eklenti geliştirmenin temelini ve entegrasyon için neler yaptığımızı anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle neden böyle bir çalışma yapma gereği duyduğumu özetlemek isterim.

E-Ticaret günümüzde oldukça…


Şu sıralar covid-19 ile ilgili bir çok kurumun evden çalışmaya geçtiğini görmekteyiz. Özellikle evden çalışmaya uygun olan her iş kolu benim de içinde bulunduğum yazılım sektöründeki bir çok firma, şöyle evden çalışıyoruz, böyle evden çalışıyoruz, evden çalışma yöntemleri şöyle olur böyle olur diye bildirimler yapmakta.

İlk başlarda buna bir miktar…


Merhaba arkadaşlar;

Sizlere bu yazım’da oracle database express eddition’un kurulumunu ve connection string ile bağlanmayı, aynı zamanda oracle developer ile tablo sorgulamayı anlatmaya çalışacağım.

İnternet üzerinde parça parça bulabileceğiniz kaynağı en basit şekilde en kısa yoldan elde etmeniz için kendi uğraştığım işlemleri size anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle oracle’nin sitesinden versiyon farketmeksizin…

DOKUZ SİSTEM

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store